Author Archive flegl

Byflegl

KRIZOVÁ A INTERVENČNÍ PSYCHOLOGIE

Řešíte osobní nebo pracovní neshody? Dostali jste se do složité životní situace? (Ztráta zaměstnání, ztráta blízkého člověka, finančních problémů …) I to s vámi rozebereme!

Byflegl

FINANČNÍ GRAMOTNOST

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Jak v osobním životě, tak ve vašem podnikání. Jak se dívat, číst a realizovat výsledky makroekonomických ukazatelů firmy. Stanovení krátko, středně a dlouhodobých cílů. Máte zaměstnance? Ukážeme vám jak stanovit jejich odměňování, hodnocení, motivování. Jako fyzická osoba se zorientujete v nabídkách produktů bankovního a finančního trhu. Dostali jste se někdy do dluhové pasti? Jsou jasné pojmy co je credit a co debet, RPSN, p.a., m.a. atd? Co může a kdy být předmětem exekuce? Kdy obdržíte exekuční výměr a co vše řeší insolvenční zákon?

Byflegl

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Umíte povzbudit Vaše podřízené k nejlepšímu výkonu? Věnují se efektivně těm úkolům, které od nich právě požadujete? Hledají sami nové způsoby, jak se zlepšit v práci? Jsou k Vám loajální? Dosahujete společně s nimi určených cílů?

V každém podnikání nakonec hraje klíčovou roli „lidský faktor“. Ať jsou to zákazníci, partneři anebo především Vaši podřízení.

Trénink manažerských dovedností Vám pomůže zlepšit Vaši schopnost řídit a vést lidi. Stejný člověk nebo kolektiv může podávat velmi špatné nebo naopak velmi kvalitní výkony v závislosti na tom, jaký je jeho šéf. Budeme rozvíjet Vaši schopnost rozpoznat, pro jaké úkoly je který člověk vhodný, a také jak ho nejlépe motivovat. Naučíte se vhodně podpořit kreativitu podřízených a zbavit je strachu z neúspěchu. Můžete zvýšit svou autoritu tím, že budete efektivně řídit porady a šetřit časem podřízených. Velmi důležité je i rozhodnutí, které záležitosti chcete řešit a řídit sám a které budete delegovat na své podřízené. Při individuálních konzultacích se můžeme více zabývat tím, jak si zvýšit autoritu, jak správně zacházet s vlastním egem nebo jak udržet konstruktivní náladu ve svém pracovním kolektivu i přes nepřízeň okolních podmínek.

TÉMA SEMINÁŘE MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • Role manažera a týmu ve společnosti
 • Efektivní týmová komunikace
 • Vliv optimismu a pesimismu na pracovní a jiné výsledky kolektivu
 • Vedení lidí
 • Motivace zaměstnanců
 • Stimulace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Stanovování cílů
 • Vedení porad
 • Přijímání změny
 • Time management
 • Stress management
 • Individuální konzultace – jak zvýšit svou autoritu, jak udržet příjemnou atmosféru v týmu podřízených i přesto, že Vy neoplýváte dobrou náladou, jak Vám silné ego brání v dosažení větší spokojenosti a lepších výsledků a jak se s tím vypořádat
Byflegl

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Máte potíže s komunikací v obtížnějších situacích? Chcete být úspěšnější v řešení konfliktů? Víte, jak získat souhlas druhých lidí? Jak reagovat na konflikt a zůstat při tom klidný? Umíte říci NE bez pocitu viny?

Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšný rozvoj i v dalších oblastech. V tomto tréninku si účastníci objasní výhody a nutnost profesionální komunikace s klienty i s kolegy, což má dopad i na efektivitu řízení a fungování společnosti. Naučí se rozumět důležitosti neverbální komunikace ve styku s lidmi, naučí se chápat význam mimoslovních projevů, gest a postojů.

TÉMA SEMINÁŘE KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Schopnost pochopit odlišnosti mezi lidmi a lépe porozumět chování a jednání svých spolupracovníků či klientů
 • Lépe identifikovat předpoklady a rizika vzájemné
 • Komunikace – jak získat souhlas druhých lidí
 • Řeč těla – jak umět číst a vysílat neverbální signály
 • Komunikace s lidmi rozdílných osobnostních typů
 • Umění naslouchat a klást správné otázky
 • Zásady pozitivní komunikace
 • Techniky efektivního telefonování
 • Principy a taktiky vyjednávání
 • Překonávání námitek
 • Jak zvládnout konflikt
 • Komunikace po telefonu
 • Individuální konzultace – odstranění bariér v komunikaci, najít přirozenost, zvýšení sebejistoty aj.