KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Byflegl

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Máte potíže s komunikací v obtížnějších situacích? Chcete být úspěšnější v řešení konfliktů? Víte, jak získat souhlas druhých lidí? Jak reagovat na konflikt a zůstat při tom klidný? Umíte říci NE bez pocitu viny?

Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšný rozvoj i v dalších oblastech. V tomto tréninku si účastníci objasní výhody a nutnost profesionální komunikace s klienty i s kolegy, což má dopad i na efektivitu řízení a fungování společnosti. Naučí se rozumět důležitosti neverbální komunikace ve styku s lidmi, naučí se chápat význam mimoslovních projevů, gest a postojů.

TÉMA SEMINÁŘE KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Schopnost pochopit odlišnosti mezi lidmi a lépe porozumět chování a jednání svých spolupracovníků či klientů
 • Lépe identifikovat předpoklady a rizika vzájemné
 • Komunikace – jak získat souhlas druhých lidí
 • Řeč těla – jak umět číst a vysílat neverbální signály
 • Komunikace s lidmi rozdílných osobnostních typů
 • Umění naslouchat a klást správné otázky
 • Zásady pozitivní komunikace
 • Techniky efektivního telefonování
 • Principy a taktiky vyjednávání
 • Překonávání námitek
 • Jak zvládnout konflikt
 • Komunikace po telefonu
 • Individuální konzultace – odstranění bariér v komunikaci, najít přirozenost, zvýšení sebejistoty aj.

About the author

flegl administrator