MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Byflegl

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Umíte povzbudit Vaše podřízené k nejlepšímu výkonu? Věnují se efektivně těm úkolům, které od nich právě požadujete? Hledají sami nové způsoby, jak se zlepšit v práci? Jsou k Vám loajální? Dosahujete společně s nimi určených cílů?

V každém podnikání nakonec hraje klíčovou roli „lidský faktor“. Ať jsou to zákazníci, partneři anebo především Vaši podřízení.

Trénink manažerských dovedností Vám pomůže zlepšit Vaši schopnost řídit a vést lidi. Stejný člověk nebo kolektiv může podávat velmi špatné nebo naopak velmi kvalitní výkony v závislosti na tom, jaký je jeho šéf. Budeme rozvíjet Vaši schopnost rozpoznat, pro jaké úkoly je který člověk vhodný, a také jak ho nejlépe motivovat. Naučíte se vhodně podpořit kreativitu podřízených a zbavit je strachu z neúspěchu. Můžete zvýšit svou autoritu tím, že budete efektivně řídit porady a šetřit časem podřízených. Velmi důležité je i rozhodnutí, které záležitosti chcete řešit a řídit sám a které budete delegovat na své podřízené. Při individuálních konzultacích se můžeme více zabývat tím, jak si zvýšit autoritu, jak správně zacházet s vlastním egem nebo jak udržet konstruktivní náladu ve svém pracovním kolektivu i přes nepřízeň okolních podmínek.

TÉMA SEMINÁŘE MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • Role manažera a týmu ve společnosti
 • Efektivní týmová komunikace
 • Vliv optimismu a pesimismu na pracovní a jiné výsledky kolektivu
 • Vedení lidí
 • Motivace zaměstnanců
 • Stimulace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Stanovování cílů
 • Vedení porad
 • Přijímání změny
 • Time management
 • Stress management
 • Individuální konzultace – jak zvýšit svou autoritu, jak udržet příjemnou atmosféru v týmu podřízených i přesto, že Vy neoplýváte dobrou náladou, jak Vám silné ego brání v dosažení větší spokojenosti a lepších výsledků a jak se s tím vypořádat

About the author

flegl administrator